Obsługa inwestorów

W ramach przedprojektowej obsługi inwestorów oferujemy naszym klientom  analizę  wykazującą możliwości zainwestowania na danym terenie.

Na podstawie obowiązujących przepisów, nieruchomość może być zagospodarowana (budowa nowych obiektów, przebudowa lub rozbudowa istniejących) zgodnie z warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub jeśli teren nie jest objęty planem – zgodnie z wydaną indywidualnie Decyzją o warunkach zabudowy.

Oferowana usługa polegać będzie na:

a) uzyskaniu wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b) przygotowaniu wniosku o warunki zabudowy, zawierającego  wstępną koncepcję zagospodarowania terenu – w przypadku braku planu,

c) porównaniu zamierzeń inwestycyjnych klienta z możliwościami wynikającymi z powyższych warunków. Sprawdzamy między innymi dopuszczalny charakter,  intensywność i wysokość zabudowy, dostępność instalacji sieciowych, możliwości usytuowania wjazdów, wymaganą i możliwą do realizacji ilość miejsc parkingowych itd.,

d) ustaleniu przybliżonego, wskaźnikowego kosztu planowanej inwestycji.

Kontakt: biuro@legra.biz