STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI – CO WARTO O NIM WIEDZIEĆ?

Decydując się na kupno domu, mieszkania, lokalu użytkowego czy jakiegokolwiek rodzaju obiektu warto sprawdzić wcześniej jego stan prawny. Pozwoli to nam nie tylko oszczędzić problemów związanych z samą transakcją, ale także wielu nieprzyjemności – szczególnie tych finansowych, których zostajemy właścicielami wraz z nowo zakupioną nieruchomością.

Czym jest stan prawny nieruchomości?

W ustawodawstwie polskim określenie to nie zostało jednoznacznie zdefiniowane. Najczęściej przywoływanymi aktami, opisującymi to nieco enigmatyczne pojęcie są Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nimi stan prawny jest ogółem praw, jakie do niej przysługują. Jest nimi zatem przede wszystkim prawo własności, jakie nabywamy w związku z umową zakupu, ale też i roszczenia, w tym m.in. służebności, obciążenia komornicze, hipoteki.

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości?

Przed zakupem działki, domu, mieszkania, lokalu czy innego rodzaju obiektu należy dokładnie zweryfikować, czy wszystkie dane, jakie przekazał nam sprzedający mają odzwierciedlenie w dokumentach takich jak księga wieczysta, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, a także (w przypadku mieszkania lub lokalu) zaświadczenie od zarządcy lub spółdzielni mieszkaniowej. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pozwoli nam zweryfikować, czy nieruchomość nie jest objęta ochroną konserwatora zabytków, czy w kupowanej przez nas nieruchomości są zameldowane jakieś osoby, a także, czy nie ciążą na niej zadłużenia, które nabędziemy razem z nieruchomością.

Sprawdzenie stanu prawnego jest nie tylko ważne ze względu na możliwe dodatkowe opłaty, jakie będziemy zobowiązaniu uiścić wraz z kupnem domu, mieszkania czy działki. Jeśli dokumenty nieruchomości nie zostaną dokładnie sprawdzone, może okazać się, że będziemy mieć trudności z modernizacją lub przebudową, albo w ogóle będzie ona niemożliwa. Warto więc zawczasu dowiedzieć się jak najwięcej na temat interesującego nas obiektu, aby zakup, który wydawał się być spełnieniem marzeń, nie pogrążył naszej inwestycji.

Formularz Kontaktowy

Umów się z nami na spotkanie

Administratorem danych osobowych jest LEGRA nieruchomości z siedzibą przy Monte Cassino 18 A lok. 112, 70-467 Szczecin (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@legra.biz… czytaj więcej