;

Idealna inwestycja Warszewo działka budowlana

Działka | Sprzedaż | Szczecin, Warszewo

1 100 000 PLN

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 
Cena
1 100 000 PLN
Cena za m2
689 PLN
Pow. działki
1 595 m2
Pow. działki - jednostka
m2
Kształt działki
Trapez
Numer oferty
423699

Opis

Planujesz skredytować to marzenie – zadzwoń.

Świetna, duża działka z MPZP na Warszewie - idealna jako teren inwestycyjny pod zabudowę jednorodzinną.

Przeznaczenie terenu wg zapisów miejscowego planu:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług (handel detaliczny o pow. do 100m2, biura, oświata, kultura, gastronomia, poradnie medyczne, żłobki).

Minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni działki budowlanej.
Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej;
3) wysokość zabudowy – z zastrzeżeniem ust.3 pkt 4: od 7 m do 10 m;
4) w odległości minimum 8 m od obowiązującej linii zabudowy dopuszcza się część budynku o wysokości mniejszej niż ustalona w ust.3 pkt 3;
5) ustala się maksymalną wysokość okapu dachu, liczoną od poziomu terenu przylegającego do budynku od strony dróg publicznych i drogi wewnętrznej: 6 m;
6) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o spadku głównych połaci dachowych od 30 º do 40 º, z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 20 % rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku.

MEDIA: zaopatrzenie w wodę, gaz, prąd (w drodze)
kanalizacja: bezodpływowe zbiorniki

Dostęp do drogi publicznej - udział w działce drogowej przylegającej do działki.

Zapraszam na prezentację.

Dodatkowe informacje

Plan miejscowy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Przeznaczenie działki w planie lub studium
Tereny zabudowy mieszkaniowej

Zapytaj o ofertę

Administratorem danych osobowych jest LEGRA nieruchomości z siedzibą przy Monte Cassino 18 A lok. 112, 70-467 Szczecin (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@legra.biz… czytaj więcej

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone | Program dla biur nieruchomości - ASARI CRM