;

Kompleks działek w Podańsku sypailnia Goleniowa

Działka | Sprzedaż | Podańsko

147 000 PLN

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 
Cena
147 000 PLN
Cena za m2
147 PLN
Pow. działki
1 000 m2
Pow. działki - jednostka
m2
Kształt działki
Prostokąt
Numer oferty
422444

Opis

Do sprzedania kompleks działek położonych w Podańsku na osiedlu domów jednorodzinnych. Działki zostały podzielone od 930 m do 1003 m . Podział widoczny na załączonym zdjęciu w wyszczególnionymi metrażami. Działki o regularnym kształcie prostokąta, wjazdy zaplanowane albo od północnego zachodu lub południowego wschodu. Opisane nieruchomości zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania terenu o następującej treści: W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami: 1MN o powierzchni 0,2621 ha, 2MN o powierzchni 1,8124 ha, 3MN o powierzchni 1,6567 ha, 4MN o powierzchni 0,9763 ha, 5MN o powierzchni 0,8828 ha, 6MN o powierzchni 1,0619 ha, 7MN o powierzchni 0,9058 ha, 8MN o powierzchni 0,7683 ha, 9MN o powierzchni 1,5609 ha, 10MN o powierzchni 0,2405 ha, 11MN o powierzchni 0,0031 ha, 12MN o powierzchni 2,1139 ha, dopuszcza się lokalizację na działce budowlanej:
1) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej;
2) lokali użytkowych mieszczących usługi ogólne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa budowlanego;
3) budynków gospodarczych, garaży i wiat o łącznej powierzchni zabudowy do 60 m²;
4) budynków gospodarczych, garaży i wiat w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy tej granicy, z uwzględnieniem wyznaczonych linii zabudowy;
5) stanowisk postojowych w formie naziemnej, pod wiatami, w garażach lub w bryle budynków mieszkalnych.
2. Ustala się:
1) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 2 kondygnacje nadziemne i nie większą niż 9,0 m;
2) wysokość wolnostojących budynków gospodarczych, garaży i wiat nie większą niż 1 kondygnacja nadziemna i nie większą niż:
a) 4,0 m dla budynków i wiat z dachem płaskim,
b) 5,5 m dla budynków i wiat z dachem stromym;
3) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu przy głównym wejściu do budynku;
4) dachy strome, przy czym dopuszcza się dachy płaskie nad:
a) takimi częściami budynków jak wykusze i lukarny,
b) parterowymi częściami budynków mieszkalnych o wysokości do 4,0 m, przy czym powierzchnia dachów płaskich, w tym tarasów użytkowych na dachu, nie może być większa niż 30% powierzchni zabudowy każdego budynku mieszkalnego,
c) garażami, budynkami gospodarczymi i wiatami o wysokości do 4,0 m;
5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 20% powierzchni działki budowlanej;
6) intensywność zabudowy od 0,0 do 0,6, przy czym dla kondygnacji nadziemnych od 0,0 do 0,4;
7) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 70% powierzchni działki budowlanej;
8) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z wyłączeniem terenu 11MN, nie mniejszą niż:
a) 1000 m² na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 10MN,
b) 900 m² na terenach 4MN, 5MN, 6MN, 8MN, 9MN,
c) 850 m² na terenie 7MN,
d) 800 m² na terenach 12MN;
Przy każdej działce znajduje się skrzynka elektryczna oraz linia gazowa w działkach drogowych. Dojazd do opisywanych nieruchomości drogami gminnymi utwardzonymi. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu osobistego z maklerem prowadzącym.

Dodatkowe informacje

Plan miejscowy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Przeznaczenie działki w planie lub studium
Budownictwo jednorodzinne indywidualne
Droga dojazdowa
Utwardzona

Zapytaj o ofertę

Administratorem danych osobowych jest LEGRA nieruchomości z siedzibą przy Monte Cassino 18 A lok. 112, 70-467 Szczecin (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@legra.biz… czytaj więcej

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone | Program dla biur nieruchomości - ASARI CRM