Regulacje wynikające z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej potocznie Specustawą, dotyczące wynajmu mieszkań uchodźcom z Ukrainy

zięki uchwalonej przez Sejm Specustawie, obywatele Ukrainy mogą skorzystać z otrzymania uproszczonego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na czas 18 miesięcy. Czas ten liczony jest od dnia 24 lutego 2022 roku i dotyczy obywateli Ukrainy (również tych którzy posiadają Kartę Polaka), którzy przybyli do Polski w związku z prowadzonymi na terytorium Ukrainy działaniami wojennymi.

Dlaczego ustawa ta jest tak ważna z prawnego punktu widzenia?

Specustawa zawiera trzy istotne regulacje dotyczące wynajmu nieruchomości uchodźcom z Ukrainy.

Po pierwsze zgodnie z zapisami Ustawy, w przypadku wynajmu nieruchomości uchodźcom wojennym z Ukrainy, zostaje wyłączona szczególna ochrona lokatorów, a dokładnie zakaz wykonywania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego, tzn. eksmisji lokatora, który np. zalega z płatnością czynszu za najem.

Drugą, niezwykle ważną regulacją jest zwolnienie z konieczności wskazania lokalu zastępczego w przypadku zawierania umowy najmu okazjonalnego z uchodźcami wojennymi z Ukrainy.

Trzeci zapis dotyczy nieodpłatnego udostępniania lub wynajmu mieszkań wchodzących w Skład Inicjatywy Społecznej, tzw. TBS-ów. Dzięki tej zmianie możliwy będzie wynajem lub użyczenie bez zawarcia umowy w sprawie partycypacji

Poza powyższymi zapisami Specustawa nie reguluje prawa związanego z udostępnieniem mieszkania lub domu obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski na skutek inwazji Rosji. W związku z tym w tych przypadkach musimy odnosić się do pozostałych obowiązujących przepisów, przede wszystkim zawartych w Kodeksie Cywilnym i Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Czyli zmianom nie podlegają między innymi zasady związane ze stosowaniem się do porządku domowego, utrzymywaniem lokalu w stanie, w jakim został wydany (z uwzględnieniem naturalnego zużycia), czy dokonywaniem drobnych, bieżących napraw.

Warto także pamiętać, że:

  • mamy do wyboru tradycyjną umowę najmu, umowę najmu okazjonalnego, umowę użyczenia, a każda umowa podpisywana z obcokrajowcem powinna być sporządzona w dwóch językach, w tym przypadku również w języku ukraińskim,
  • czas trwania umowy nie powinien przekraczać okresu pozwolenia na pobyt w Polsce,
  • z wydania nieruchomości strony powinny sporządzić protokół określający stan techniczny lokalu, wyposażenie i stany liczników.

Co zrobić, żeby uniknąć pułapek związanych z takim najmem?
Najlepiej udać się do profesjonalnego biura, które pomoże bezpiecznie przeprowadzić cały proces.

Formularz Kontaktowy

Umów się z nami na spotkanie

Administratorem danych osobowych jest LEGRA nieruchomości z siedzibą przy Monte Cassino 18 A lok. 112, 70-467 Szczecin (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@legra.biz… czytaj więcej