Stobno

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
120 000 PLN
Powierzchnia
3 000 m2

Na sprzedaż działka rolna usytuowana na wzniesieniu w malowniczej miejscowości Stobno Małe.

Plan zagospodarowania przestrzennego :
Teren oznakowany symbolem 4R, przeznacza się na cele użytkowania rolniczego polegającego na uprawach polowych, sadowniczych oraz użytkowaniu łąk, pastwisk, zbiorników wodnych dla celów hodowlanych - z zachowaniem torfowisk i oczek śródpolnych.

Na ww. terenie dopuszcza się:
1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związane bezpośrednio ze sposobem rolniczego użytkowania gruntów;
2) nasadzenia liniowe śródpolne drzew lub krzewów wzdłuż granic nieruchomości rolnych;
3) różne formy zieleni nieurządzonej na terenach wydzielonych jako użytki ekologiczne i obszary przyrodniczo cenne oraz na pozostałych terenach
sklasyfikowanych jako nieużytki;
4) drogi dojazdowe do pól uprawnych.

Zapraszam na prezentację.

  • Droga dojazdowa: Polna droga

LEGRA nieruchomości

Formularz Kontaktowy


Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest LEGRA nieruchomości z siedzibą w Szczecin (70-467) przy Monte Cassino 18 A lok.25. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).
 

Oferty najnowsze