;

Działka nad Jeziorem Woświn

Działka | Sprzedaż | Tucze

200 000 PLN

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 
Cena
200 000 PLN
Cena za m2
285 PLN
Pow. działki
700 m2
Kształt działki
Prostokąt
Przeznaczenie
Budowlana
Numer oferty
423113

Opis

Na sprzedaż działka budowlana przy Jeziorze Woświn o powierzchni 700 m2, w miejscowości Tucze położone 39 km od Stargardu, 1h jazdy samochodem od Szczecina.

* Powierzchnia oferowanej działki 700 m2 z bezpośrednim dostępem drogą wewnętrzną do Jeziora Woświn.
Odległość działki do Jeziora ok. 20 m.


Przeznaczenie działki: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej z przyległym garażem

* Dla działki zostały wydane warunki zabudowy.
parametry i wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości:
— 6m od granicy z działką drogowej zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji (przez nieprzekraczalną linię zabudowy
należy rozumieć linię wyznaczającą maksymalne dopuszczalne przybliżenie Ściany
frontowej projektowanego budynku /obiektu budowlanego/, bez prawa jej
przekraczania, za wyjątkiem balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów dachów, schodów
zewnętrznych itp.),

b) powierzchnia zabudowy do 130 m2, udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki nie mniej niż 45%,

c) szerokość elewacji frontowej: do 20 m,

d) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu głównego dachu, liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem
do budynku: 4,5 m,

e) geometria dachu:
— dach wielospadowy,
kąt nachylenia: od 18 do 45",
maksymalna wysokość głównej kalenicy: 9 m,
układ połaci dachowych: dach stromy,
kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki: równolegle lub
prostopadle;

obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) sposób zaopatrzenia w wodę: z własnego źródła,

b) sposób zaopatrzenia w energię elektryczną: na warunkach gestora sieci,

c) sposób zaopatrzenia w energię cieplną: z własnego źródła,

d) sposób odprowadzania ścieków: odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika

bezodpływowego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu,

e) sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych: na własny teren
nieutwardzony; zabrania się dokonywania zmiany naturalnego spływu wód opadowych i roztopowych w celu kierowania ich na teren sąsiednich nieruchomości,

f) sposób gospodarowania odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi,

g) dostęp do drogi publicznej: zjazd z drogi gminnej- publicznej przez działkę dojazdową wewnętrzną; każdy nowo projektowany zjazd z drogi należy uzgodnić z jej zarządcą,

h) wymagana ilość miejsc postojowych: zapewnić w granicach działki minimum 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na każdy lokal mieszkalny — przy czym, do wymaganej liczby miejsc postojowych można wliczać ilość stanowisk postojowych w garażu;

* Otoczenie:
- Jezioro
- Sklepy
- Ścieżka rowerowa na Stargard
* Media
- prąd przy działce


Z działki zejście i widok na jezioro. Z prywatnej drogi dojazdowe bezpośredni dostęp do Jeziora Woświn.

Działka dla osób ceniących sobie spokój i ciszę.

Polecam ze względu na lokalizację oraz cenę.
Serdecznie zapraszam na prezentację.

Dodatkowe informacje

Wydane warunki zabudowy
Tak
Plan miejscowy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przeznaczenie działki w planie lub studium
Tereny zabudowy mieszkaniowej
Droga dojazdowa
Żwirowa

Zapytaj o ofertę

Administratorem danych osobowych jest LEGRA nieruchomości z siedzibą przy Monte Cassino 18 A lok. 112, 70-467 Szczecin (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@legra.biz… czytaj więcej

© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone | Program dla biur nieruchomości - ASARI CRM