Szczegóły oferty

Radków

Radków

Działka - sprzedaż 829 000 PLN 74,83PLN/m2
 / 11079 m2  Dodaj do Notatnika Wyślij Drukuj

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 
Na sprzedaż rolno-budowlana działka inwestycyjna położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Radków, u podnóża Szczelińców.

Grunt o powierzchni - 11 079 m2 z przepiękną panoramą na Góry Stołowe.

Działka częściowo objęta MPZP o kształcie regularnym, niezadrzewiona, płaska, z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej, idealnie nasłoneczniona.

Oznaczenia z MPZP:

US Przeznaczenie podstawowe – tereny usług sportu i rekreacji na wydzielonych działkach.
Dopuszczalne kierunki przekształceń:
a)modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej,
z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
b)ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na granicy terenu.
Dopuszczalne funkcje towarzyszące – urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, komunikacja, zieleń urządzona.

UT Przeznaczenie podstawowe – usługi turystyki obejmujące: małe hotele, pensjonaty, ośrodki
wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi oraz obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego.
1)Dopuszczalne funkcje towarzyszące:

a)usługi handlu, gastronomii, obiekty sportowe, zieleń parkowa – służące obsłudze przeznaczenia podstawowego,
b)zabudowa mieszkaniowa – jako lokale właścicieli lub zarządców obiektów usługowych,
c)urządzenia i sieci infrastruktury technicznej i komunikacja, zieleń urządzona.
2)Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a)wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 8 m, licząc od poziomu terenu do okapu, dachy budynków o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,
b)dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych, o lekkiej konstrukcji łatwej do
demontażu,
c)ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 6,
d)ustala się możliwość zabudowy maksymalnie do 50% powierzchni działki budowlanej,
e)ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyjnej,
f)dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
g)dla terenów objętych strefami ochrony konserwatorskiej obowiązują dodatkowe ograniczenia ustalone w par. 9 ust. 1.

RP Przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe.
1)Ustala się zakaz wprowadzania zwartych grup zieleni wysokiej, zadrzewień oraz nasadzeń zorientowanych poprzecznie w stosunku do kierunku spływu cieków wodnych.
2)Dopuszcza się:
a)istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego,
b)sieci i urządzenia napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi, dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych),
c)lokalizację zbiorników wodnych, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-wodne obszarów przyległych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia,
d)lokalizację grzebalisk dla zwierząt na glebach niewymagających uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia,
e)zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych.

RZ Przeznaczenie podstawowe – tereny łąk i pastwisk.

1)Ustala się zakaz wprowadzania zwartych grup zieleni wysokiej, zadrzewień oraz nasadzeń zorientowanych poprzecznie w stosunku do kierunku spływu cieków wodnych.
2)Dopuszcza się:
a)istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego,
b)sieci i urządzenia napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi,
c)lokalizację zbiorników wodnych, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-wodne obszarów przyległych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia,
d)lokalizację grzebalisk dla zwierząt na glebach niewymagających uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia,
e)zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych


Media w pobliżu prąd.

Radków to małe miasteczko w województwie dolnośląskim, położone w Kotlinie Kłodzkiej niedaleko Kłodzka i Kudowy Zdrój, przy samej granicy państwa, nad rzeką Pośna, u stóp Gór Stołowych. Właśnie dlatego Radków jest znakomitą bazą wypadową dla turystów, którzy chcą odwiedzić wspaniały Park Narodowy Gór Stołowych.

W pobliżu liczne atrakcje i szlaki turystyczne:
- Radkowskie Skały - nieco na południe od Radkowa, przy Drodze Stu Zakrętów sterczą wysoki skalne baszty, znajdujące się zaledwie 5 minut pieszo od szosy
- Błędne Skały - niezwykle malowniczy skalny labirynt, chętnie odwiedzany przez turystów, krajobrazowy cud natury. Znajduje się w pobliżu Radkowa, między Karłowem i Kudową Zdrój, niedaleko Drogi Stu Zakrętów
- Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Gór Stołowych zbudowany z piaskowców, o charakterystycznym wyglądzie. Wiedzie na niego kręty szlak stworzony z kilkuset kamiennych schodów, początek szlaku znajduje się w okolicach Karłowa (parking płatny).
- Park Narodowy Gór Stołowych.

Oferta naprawdę godna polecenia.

Zapraszam do kontaktu!

LEGRA nieruchomości

Kontakt


Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest LEGRA nieruchomości z siedzibą w Szczecin (70-467) przy Monte Cassino 18 A lok.25. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).