Mierzyn

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
280 000 PLN
Powierzchnia
1 547 m2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w Mierzynie, gm Dobra, pow. policki o powierzchni 1547 m2 ( rej ul. Hermesa).Użytki: RV i ŁIV.
Działka objeta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uch III/41/02 z dnia 30.12.2002 , Dz. Urz. nr 3 poz. 62 z 30.01.2003. jedn elamentarna 10 MJ/U.Tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi.
Ustalenia formy zabudowy i zagospodarowania:
- maksymalna pow. zabudowy, dojazdów i dojść w granicach działki budowlanej - 30 %.
- Maksymalna wysokość zabudowy - 9 m do kalenicy, nie więcej niż 2-kondygnacje, w tym druga w dachu stromym.
- Budynki kryte dachami stromymi o kacie nachylenia połaci dachowych min. 25 stopni.
- zakaz lokalizacji piwnic w budynkach.
- Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki - 70 %.
- Dopuszcza się kanalizację deszczową do rowu melioracyjnego.
- Zakaz podziału istniejącychdziałek budowlanych.
- Teren częściowo objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych.
W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
W drodze głównej są sieci uzbrojenia podziemnego, tj. sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa i sieć gazowa.
Droga wewnętrzna, dojazdowa do działki w płyt betonowych.
Działka w kształcie prostokąta o wymiarach : dł ok 44 m ,szer 35 m. Wjazd na działkę od północy, ogrógd od południa.
Brak lini wysokiego napiecia.
Cena do rozmów.

  • Droga dojazdowa: Utwardzona

LEGRA nieruchomości

Formularz Kontaktowy


Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest LEGRA nieruchomości z siedzibą w Szczecin (70-467) przy Monte Cassino 18 A lok.25. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).
 

Oferty najnowsze