Czepino

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
615 135 PLN
Powierzchnia
5 349 m2

Działka usługowa z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej. z dala od hałaśliwych ulic dla osób ceniących ciszę i spokój. Dobry dojazd do działki drogą asfaltową.
Dogodna lokalizacja dla osób potrzebujących szybkiego dojazdu do Szczecina ( 22 km do centrum miasta ) lub Gryfina ( 9 km do centrum miasta) Zaledwie 6 km od działki znajduje się węzeł wjazdowy na drogę A6 oraz S3.

PRZEZNACZENIE DZIAŁKI W MPZP

- Tereny przeznaczone pod zabudowę usługową.
- W budynkach usługowych dopuszcza się lokalizację wbudowanej funkcji mieszkalnej - pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa funkcji mieszkalnej nie przekroczy 20 % powierzchni funkcji usługowej.
- Obowiązuje zakaz lokalizacji lokali mieszkalnych na parterze.
- Nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających drogi.
- Ilość kondygnacji nadziemnych nie może przekraczać trzech.
- Wysokość budynków nie może przekraczać 12 m.
- Wysokość elewacji frontowej nie może przekraczać 8 m.
- Obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych o nachyleniu połaci głównych co najmniej 25 stopni, maksymalnym występie okapów - do 0,8 m, maksymalnym występie nawisów - do 0,5 m. Dopuszcza się stosowanie naczółków oraz lukarn o łącznej szerokości nie przekraczającej 50 % szerokości elewacji frontowej budynku, a także połaci dachowych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wejściami.
- Obowiązuje zakaz lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym.
- Powierzchnia zabudowy terenu nie może przekraczać 50 %.
- Intensywność zabudowy terenu nie może przekraczać wartości 0,75.
- Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20 % powierzchni działki budowlanej.
- Na liniach rozgraniczających drogi obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,7 m.


UZBROJENIE
Prąd i woda w drodze przy działce.
Kanalizacji brak - do czasu realizacji sieci kanalizacji ściekowej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej . Wjazd na działkę od strony wschodniej.
Zapraszam na prezentację.

  • Droga dojazdowa: Utwardzona

LEGRA nieruchomości

Formularz Kontaktowy


Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest LEGRA nieruchomości z siedzibą w Szczecin (70-467) przy Monte Cassino 18 A lok.25. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).
 

Oferty najnowsze