Bezrzecze

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
999 000 PLN
Powierzchnia
1 020 m2

Przepięknie położona nieruchomość gruntowa, na zagospodarowanym i zamkniętym klimatycznym osiedlu, na Bezrzeczu.
Wszystkie media znajdują się na działce, a w cenie jest już projekt budowlany!!
Działka znajduje się w samym sercu prestiżowego osiedla, gdzie wykonana jest już cała infrastruktura!! Wszystkie drogi dojazdowe wyłożone kostką, ulice oświetlone, teren zamknięty (wjazd na pilota), do użytku mieszkańców jest plac zabaw oraz teren rekreacyjny. Całe osiedle jest objęte zarządem, który sprawuje nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją części wspólnych oraz sprzątaniem i odśnieżaniem ulic.
W najbliższym otoczeniu zieleń i treny leśne ale w kilkanaście minut dojeżdża się do centrum Szczecina. Niedaleko osiedla znajduje się szkoła oraz duże sklepy spożywcze oraz liczne sklepy usługowe.

Teren objęty jest MPZP - UCHWAŁA NR XXXVIII/559/10 RADY GMINY DOBRA, z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren, w obrębie Bezrzecze, w rejonie ul. Szkolnej. Działka leży na terenie oznaczonym symbolem 10 MN.
Główne ustalenia dla tego terenu:

dla terenu o symbolu 10 MN - powierzchnia 1,6642 ha
1) przeznaczenie terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
a) zabudowa wolnostojąca,
b) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni działki,
d) wysokość zabudowy - 2÷3 kondygnacji - do 12,0 m ,
- maksymalną wysokość 3 kondygnacje - do 12,0 m ustala się obligatoryjnie na powierzchni 60÷75%
powierzchni zabudowy budynku,
- na powierzchni do 40% powierzchni zabudowy budynku dopuszcza się taras na poziomie 2 lub/i 3 kondygnacji
lub/i wysokość 1 kondygnacji krytą dachem przestrzennym,
- na działkach położonych przy zbiegu dróg: 01 KDW i 03 KDW, 01 KDW i 04 KDW oraz 03 KDW i 04 KDW,
na powierzchni do 15% powierzchni zabudowy budynku dopuszcza się dominantę kompozycyjną o wysokości do
15 ,0 m - patrz §3 pkt 6,

2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu
- dachy główne symetryczne, czterospadowe z kalenicą , o kącie nachylenia 35º÷45º,
- maksymalna łączna szerokość lukarn - 40% szerokości dolnej krawędzi dachu, zakaz stosowania lukarn typu trapezowego,
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 55% powierzchni każdej działki,
- obowiązują, metalowe ogrodzenia ażurowe z dopuszczeniem cokołów i słupków murowanych, o maksymalnej
wysokości 1,8 m ;

3) zasada podziału wg rysunku planu,
- minimalna powierzchnia działki – 900 m² ,
- minimalna szerokość frontu działki – 22,0 m ,
- kąt położenia granic działek - 83÷97º;
łączenie działek w granicach podziałów projektowanych;

4) obsługa komunikacyjna zjazdy na działki z przyległych dróg wewnętrznych: 01 KDW, 03 KDW, 04 KDW;

5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, obsługa telekomunikacyjna oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w przyległych drogach.

W cenie sprzedaży jest projekt budowlany, domu jednorodzinnego z wbudowanym garażem o pow. użytkowej 367 m2. Cały projekt do wglądu na życzenie klienta.

Serdecznie zapraszamy na osobistą weryfikację nieruchomości!!

  • Dostępne w okolicy: Przedszkole, Szkoła, Plac zabaw, Las
  • Droga dojazdowa: Kostka brukowa
  • Komunikacja: Autobus

LEGRA nieruchomości

Formularz Kontaktowy


Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest LEGRA nieruchomości z siedzibą w Szczecin (70-467) przy Monte Cassino 18 A lok.25. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).
 

Oferty najnowsze