DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
3 900 000 PLN
150 PLN/m2
BUNIEWICE
Opis
Na sprzedaż działka w Buniewicach na klifie w pierwszej linii

Pow -26000

Na sprzedaż działka w Buniewicach w pierwszej linii zabudowy od brzegu rzeki z pięknymi widokami i dziewiczym terenie zielonym.
Działka posiada miejski plan zabudowy który przewiduje
1. Oznaczenie terenu: 5. MU
2. Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej, usługowej.
Mieszkalnictwo o charakterze willowym i apartamentowym z dopuszczeniem lokalizacji więcej niż 2 mieszkań w budynku, usługi w tym rehabilitacji, turystyki, wypoczynku i rekreacji.
Dopuszcza się przeznaczenie części terenów dla ogólnodostępnej zieleni urządzonej oraz dla dróg osiedlowych.
4. Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1< Warunki urbanistyczne:
a< zasady scalania i podziału nieruchomości:
- wielkość działki nie mniejsza niż 1000 m2
= wielkość terenu działki ewidencyjnej Nr 1/104 przeznaczonego pod zabudowę uznaje się za zgodną z planem,
- szerokość frontu działki nie mniej niż 20 m,
- kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego zgodnie z istniejącym podziałem lub pod kątem prostym do drogi 02.KDW z dopuszczeniem odchylenia o 100,
b< powierzchnia zabudowy do 20>,
c< powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50>,
d< linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu,
e< forma zabudowy tarasowa, wolnostojąca,
f< mała architektura:
- śmietniki - wbudowane lub wolno stojące, zadaszone o wielkości dostosowanej do wymogów segregacji odpadów,
- dopuszcza się oświetlenie według indywidualnych uwarunkowań, nawiązujące do formy i stylu zabudowy,
- dopuszcza się ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m z wykluczeniem betonowych,
g< inne:
- rejon lokalizacji stacji transformatorowej zgodnie z rysunkiem planu= dla montażu stacji należy wydzielić działkę o powierzchni nie mniejszej niż 35 m2
= zapewnić do działki drogę dojazdową szerokości 3 m wraz z pasem technicznym do układania kabli SN 20kV i kabli nn 0,4kV szerokości 2 m na podejściu do działki z lokalizacją stacji,
- wyznacza się orientacyjny przebieg wewnętrznego ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu
- dopuszcza się tymczasowe, sezonowe zagospodarowanie terenu oraz lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych z handlem i gastronomią w postaci przekryć namiotowych, pawilonów sprzedaży, urządzeń rozrywkowych = nie dopuszcza się tymczasowych obiektów noclegowych,

Z miłą chęcią udzielę Państwu więcej informacji na temat tej nieruchomości. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

------------------------------------------------------------------------
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Szczegóły oferty

Numer oferty397732

Przeznaczenie działkiRolna

Kształt działkiProstokąt

PrądTak

GazNie

Droga dojazdowaPolna droga