Szczegóły oferty

Mierzyn

Mierzyn

Działka - sprzedaż 1 119 000 PLN 124,33PLN/m 2
 / 9000 m2  Dodaj do Notatnika Wyślij Drukuj

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 
Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka budowlana o powierzchni 9.000m2 w Mierzynie.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, obszar ten ma przeznaczenie:
-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami nieuciążliwymi;
-maksymalna wysokość zabudowy - 12,0m do kalenicy, nie więcej niż 3 kondygnacje;
-budynki kryte dachami stromymi o kącie nachylenia połaci dachowych min. 25 stopni;
-maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki - 35%;
-zaopatrzenie w wodę z projektowanych wodociągów podłączonych do istniejącego wodociągu przy ulicy;
- zaopatrzenie w gaz z projektowanych gazociągów średniego ciśnienia podłączonych do istniejącego gazociągu przy ulicy;
-odprowadzanie ścieków projektowaną kanalizacją sanitarną do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy;
- dopuszcza się podział działki budowlanej na działki o powierzchni minimalnej 750m2.

Zapraszam do osobistej weryfikacji oferty

Szczegóły

Brygida Małyska

team-member

Kontakt


Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest LEGRA nieruchomości z siedzibą w Szczecin (70-467) przy Monte Cassino 18 A lok.25. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).